يکشنبه 28 مهر 1398 20 صفر 1441 20 اکتبر 2019

پل راه آهن
مسجدسنگی ترک
کاروانسرای جمال آباد
شعار سال
پل دختر
قلعه دختر
آخرین اخبار

معرفی شهرستان میانه

فراخوان و اطلاعیه ها

مدیرکل سازمان تبلیغات استان با فرماندار ویژه میانه دیدار و گفتگو کرد

تقویت پلیس تخصصی، پلیس امین، بصیر و پاسخگو با پلیس هوشمند میسر است

اولین کارخانه  بسته بندی حبوبات و برنج کوبی تمام اتوماتیک در میانه با اعتبار ۵۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید

حضور کارشناسان سرمایه گذاری سازمان اتکا و گروه سرمایه گذاری توان وزارت دفاع در شهرستان میانه