پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 مه 2019

آرشیو

فرماندار ویژه میانه: شفاف سازی از سوی مسئولین سبب قضاوت آسان، منطقی و درست است

فرماندار ویژه میانه: شفاف سازی از سوی مسئولین سبب قضاوت آسان، منطقی و درست است

فرماندار ویژه میانه: شفاف سازی از سوی مسئولین سبب قضاوت آسان، منطقی و درست است

(4)

فرماندار ویژه میانه: شفاف سازی از سوی مسئولین سبب قضاوت آسان، منطقی و درست است

پنجشنبه 25 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: جامعه ایثارگران صاحبان اصلی نظام هستند

فرماندار ویژه میانه: جامعه ایثارگران صاحبان اصلی نظام هستند

فرماندار ویژه میانه: جامعه ایثارگران صاحبان اصلی نظام هستند

(6)

فرماندار ویژه میانه: جامعه ایثارگران صاحبان اصلی نظام هستند

پنجشنبه 25 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه بر ضرورت جلب و جذب مشارکت مردم در جهت توسعه و عمران بخشها و روستاهای شهرستان تاکید کرد

فرماندار ویژه میانه بر ضرورت جلب و جذب مشارکت مردم در جهت توسعه و عمران بخشها و روستاهای شهرستان تاکید کرد

فرماندار ویژه میانه بر ضرورت جلب و جذب مشارکت مردم در جهت توسعه و عمران بخشها و روستاهای شهرستان تاکید کرد

(6)

فرماندار ویژه میانه بر ضرورت جلب و جذب مشارکت مردم در جهت توسعه و عمران بخشها و روستاهای شهرستان تاکید کرد

چهارشنبه 24 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: احداث بیمارستان بخش خصوصی در جهت تکمیل خدمات سیستم بهداشت و درمان می باشد

فرماندار ویژه میانه: احداث بیمارستان بخش خصوصی در جهت تکمیل خدمات سیستم بهداشت و درمان می باشد

فرماندار ویژه میانه: احداث بیمارستان بخش خصوصی در جهت تکمیل خدمات سیستم بهداشت و درمان می باشد

(11)

فرماندار ویژه میانه: احداث بیمارستان بخش خصوصی در جهت تکمیل خدمات سیستم بهداشت و درمان می باشد

چهارشنبه 24 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: نسخه اصلی رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان در بسترسازی برای جلب و جذب سرمایه گذار است

فرماندار ویژه میانه: نسخه اصلی رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان در بسترسازی برای جلب و جذب سرمایه گذار است

فرماندار ویژه میانه: نسخه اصلی رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان در بسترسازی برای جلب و جذب سرمایه گذار است

(4)

فرماندار ویژه میانه: نسخه اصلی رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان در بسترسازی برای جلب و جذب سرمایه گذار است

چهارشنبه 24 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: کمک به تحقق اهداف سرمایه گذاران جهت رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان از مهمترین اولویتهاست

فرماندار ویژه میانه: کمک به تحقق اهداف سرمایه گذاران جهت رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان از مهمترین اولویتهاست

فرماندار ویژه میانه: کمک به تحقق اهداف سرمایه گذاران جهت رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان از مهمترین اولویتهاست

(4)

فرماندار ویژه میانه: کمک به تحقق اهداف سرمایه گذاران جهت رونق اقتصاد و اشتغال شهرستان از مهمترین اولویتهاست

چهارشنبه 24 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: هر گونه مشکل در بین دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی سبب کاهش بازدهی واحدهای تولیدی می شود

فرماندار ویژه میانه: هر گونه مشکل در بین دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی سبب کاهش بازدهی واحدهای تولیدی می شود

فرماندار ویژه میانه: هر گونه مشکل در بین دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی سبب کاهش بازدهی واحدهای تولیدی می شود

(4)

فرماندار ویژه میانه: هر گونه مشکل در بین دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی سبب کاهش بازدهی واحدهای تولیدی می شود

سه شنبه 23 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه در دیدار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی شهرستان برای تبریک انتصاب: برق سالن ورزشی آونلیق تا هفته دولت تامین می شود

فرماندار ویژه میانه در دیدار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی شهرستان برای تبریک انتصاب: برق سالن ورزشی آونلیق تا هفته دولت تامین می شود

فرماندار ویژه میانه در دیدار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی شهرستان برای تبریک انتصاب: برق سالن ورزشی آونلیق تا هفته دولت تامین می شود

(9)

فرماندار ویژه میانه در دیدار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی شهرستان برای تبریک انتصاب: برق سالن ورزشی آونلیق تا هفته دولت تامین می شود

سه شنبه 23 مرداد 1397
معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه خواستار اجرای بیش از پیش طرح های توسعه ای برق در شهرستان شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه خواستار اجرای بیش از پیش طرح های توسعه ای برق در شهرستان شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه خواستار اجرای بیش از پیش طرح های توسعه ای برق در شهرستان شد

(5)

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه خواستار اجرای بیش از پیش طرح های توسعه ای برق در شهرستان شد

سه شنبه 23 مرداد 1397
فرماندار ویژه میانه: در کنار پروژه انتقال آب شرب باید اقداماتی برای ارتقای کیفیت آب انجام داد

فرماندار ویژه میانه: در کنار پروژه انتقال آب شرب باید اقداماتی برای ارتقای کیفیت آب انجام داد

فرماندار ویژه میانه: در کنار پروژه انتقال آب شرب باید اقداماتی برای ارتقای کیفیت آب انجام داد

(5)

فرماندار ویژه میانه: در کنار پروژه انتقال آب شرب باید اقداماتی برای ارتقای کیفیت آب انجام داد

سه شنبه 23 مرداد 1397