پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 مه 2019

آرشیو

100 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان میانه در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

100 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان میانه در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

100 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان میانه در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

(0)

100 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان میانه در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

يکشنبه 12 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه : مهارت آموزی دانش آموزان در راستای خودکفایی و خوداتکایی مانع بروز آسیبهای اجتماعی است

فرماندار ویژه میانه : مهارت آموزی دانش آموزان در راستای خودکفایی و خوداتکایی مانع بروز آسیبهای اجتماعی است

فرماندار ویژه میانه : مهارت آموزی دانش آموزان در راستای خودکفایی و خوداتکایی مانع بروز آسیبهای اجتماعی است

(0)

فرماندار ویژه میانه : مهارت آموزی دانش آموزان در راستای خودکفایی و خوداتکایی مانع بروز آسیبهای اجتماعی است

يکشنبه 12 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: گذر از جنگ اقتصادی نیازمند پایداری است/ تخصیص 68 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری

فرماندار ویژه میانه: گذر از جنگ اقتصادی نیازمند پایداری است/ تخصیص 68 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری

فرماندار ویژه میانه: گذر از جنگ اقتصادی نیازمند پایداری است/ تخصیص 68 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری

(0)

فرماندار ویژه میانه: گذر از جنگ اقتصادی نیازمند پایداری است/ تخصیص 68 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری

يکشنبه 12 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: پدیده شوم اعتیاد سرآمد آسیبهای اجتماعی/ اطلاع رسانی، آموزش و همگانی کردن تنها راهکار پیشگیری است

فرماندار ویژه میانه: پدیده شوم اعتیاد سرآمد آسیبهای اجتماعی/ اطلاع رسانی، آموزش و همگانی کردن تنها راهکار پیشگیری است

فرماندار ویژه میانه: پدیده شوم اعتیاد سرآمد آسیبهای اجتماعی/ اطلاع رسانی، آموزش و همگانی کردن تنها راهکار پیشگیری است

(0)

فرماندار ویژه میانه: پدیده شوم اعتیاد سرآمد آسیبهای اجتماعی/ اطلاع رسانی، آموزش و همگانی کردن تنها راهکار پیشگیری است

يکشنبه 12 اسفند 1397
با حضور فرماندار ویژه میانه، بازارچه کار و فناوری دانش آموزی افتتاح شد

با حضور فرماندار ویژه میانه، بازارچه کار و فناوری دانش آموزی افتتاح شد

با حضور فرماندار ویژه میانه، بازارچه کار و فناوری دانش آموزی افتتاح شد

(0)

با حضور فرماندار ویژه میانه، بازارچه کار و فناوری دانش آموزی افتتاح شد

يکشنبه 12 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: ضرورت افزایش تاب آوری اجتماعی و انعطاف پذیری در مسئولین / افزایش کیفیت دهی به خدمات

فرماندار ویژه میانه: ضرورت افزایش تاب آوری اجتماعی و انعطاف پذیری در مسئولین / افزایش کیفیت دهی به خدمات

فرماندار ویژه میانه: ضرورت افزایش تاب آوری اجتماعی و انعطاف پذیری در مسئولین / افزایش کیفیت دهی به خدمات

(0)

فرماندار ویژه میانه: ضرورت افزایش تاب آوری اجتماعی و انعطاف پذیری در مسئولین / افزایش کیفیت دهی به خدمات

يکشنبه 12 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: سوءاستفاده دلالان، سبب بی نظمی در وضعیت بازار است

فرماندار ویژه میانه: سوءاستفاده دلالان، سبب بی نظمی در وضعیت بازار است

فرماندار ویژه میانه: سوءاستفاده دلالان، سبب بی نظمی در وضعیت بازار است

(0)

فرماندار ویژه میانه: سوءاستفاده دلالان، سبب بی نظمی در وضعیت بازار است

جمعه 10 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: نگاه متمرکز اداره کل کتابخانه های عمومی استان، امور کتابخانه های شهرستان را دچار مشکل می کند

فرماندار ویژه میانه: نگاه متمرکز اداره کل کتابخانه های عمومی استان، امور کتابخانه های شهرستان را دچار مشکل می کند

فرماندار ویژه میانه: نگاه متمرکز اداره کل کتابخانه های عمومی استان، امور کتابخانه های شهرستان را دچار مشکل می کند

(0)

فرماندار ویژه میانه: نگاه متمرکز اداره کل کتابخانه های عمومی استان، امور کتابخانه های شهرستان را دچار مشکل می کند

جمعه 10 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه از یک واحد بره پرواری بازدید کرد

فرماندار ویژه میانه از یک واحد بره پرواری بازدید کرد

فرماندار ویژه میانه از یک واحد بره پرواری بازدید کرد

(0)

فرماندار ویژه میانه از یک واحد بره پرواری بازدید کرد

جمعه 10 اسفند 1397
تصاویری از بازدید فرماندار ویژه میانه از بازار

تصاویری از بازدید فرماندار ویژه میانه از بازار

تصاویری از بازدید فرماندار ویژه میانه از بازار

(0)

تصاویری از بازدید فرماندار ویژه میانه از بازار

چهارشنبه 8 اسفند 1397