پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 مه 2019

آرشیو

معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی و امور هماهنگی منابع استان: پایتخت ورزشی شدن به روحیه ورزشکاری،نوع دوستی، تقوی، جوانمردی و غیرت مردم بستگی دارد

معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی و امور هماهنگی منابع استان: پایتخت ورزشی شدن به روحیه ورزشکاری،نوع دوستی، تقوی، جوانمردی و غیرت مردم بستگی دارد

معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی و امور هماهنگی منابع استان: پایتخت ورزشی شدن به روحیه ورزشکاری،نوع دوستی، تقوی، جوانمردی و غیرت مردم بستگی دارد

(4)

معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی و امور هماهنگی منابع استان: پایتخت ورزشی شدن به روحیه ورزشکاری،نوع دوستی، تقوی، جوانمردی و غیرت مردم بستگی دارد

پنجشنبه 8 شهريور 1397
معاون امور اقتصادی و هماهنگی منابع استانداری: جدا کردن ملت از دولت و نظام تنها هدف شفاف دشمنان با راه اندازی جنگ اقتصادی است

معاون امور اقتصادی و هماهنگی منابع استانداری: جدا کردن ملت از دولت و نظام تنها هدف شفاف دشمنان با راه اندازی جنگ اقتصادی است

معاون امور اقتصادی و هماهنگی منابع استانداری: جدا کردن ملت از دولت و نظام تنها هدف شفاف دشمنان با راه اندازی جنگ اقتصادی است

(8)

معاون امور اقتصادی و هماهنگی منابع استانداری: جدا کردن ملت از دولت و نظام تنها هدف شفاف دشمنان با راه اندازی جنگ اقتصادی است

چهارشنبه 7 شهريور 1397
فرماندار ویژه میانه: اجرایی شدن و در حال اجرا بودن2 هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان میانه

فرماندار ویژه میانه: اجرایی شدن و در حال اجرا بودن2 هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان میانه

فرماندار ویژه میانه: اجرایی شدن و در حال اجرا بودن2 هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان میانه

(5)

فرماندار ویژه میانه: اجرایی شدن و در حال اجرا بودن2 هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان میانه

چهارشنبه 7 شهريور 1397
افتتاح 6 پروژه عمرانی بخش کاغذکنان میانه درپنجمین روز از هفته دولت

افتتاح 6 پروژه عمرانی بخش کاغذکنان میانه درپنجمین روز از هفته دولت

افتتاح 6 پروژه عمرانی بخش کاغذکنان میانه درپنجمین روز از هفته دولت

(4)

افتتاح 6 پروژه عمرانی بخش کاغذکنان میانه درپنجمین روز از هفته دولت

سه شنبه 6 شهريور 1397
فرماندار ویژه میانه در آیین افتتاح طرح های عمرانی بخش کندوان میانه و در جمع اهالی روستای ایشلق رسیدگی به آب شرب و راههای روستایی را از اولویتها خواند

فرماندار ویژه میانه در آیین افتتاح طرح های عمرانی بخش کندوان میانه و در جمع اهالی روستای ایشلق رسیدگی به آب شرب و راههای روستایی را از اولویتها خواند

فرماندار ویژه میانه در آیین افتتاح طرح های عمرانی بخش کندوان میانه و در جمع اهالی روستای ایشلق رسیدگی به آب شرب و راههای روستایی را از اولویتها خواند

(5)

فرماندار ویژه میانه در آیین افتتاح طرح های عمرانی بخش کندوان میانه و در جمع اهالی روستای ایشلق رسیدگی به آب شرب و راههای روستایی را از اولویتها خواند

سه شنبه 6 شهريور 1397
فرماندار ویژه میانه: نظام صنفی کشاورزی بازو و امکان بزرگ آموزش و تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی

فرماندار ویژه میانه: نظام صنفی کشاورزی بازو و امکان بزرگ آموزش و تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی

فرماندار ویژه میانه: نظام صنفی کشاورزی بازو و امکان بزرگ آموزش و تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی

(7)

فرماندار ویژه میانه: نظام صنفی کشاورزی بازو و امکان بزرگ آموزش و تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی

سه شنبه 6 شهريور 1397
4 پروژه عمرانی در بخش ترکمانچای میانه با اعتبار 20 میلیارد و 776 میلیون ریال افتتاح شد

4 پروژه عمرانی در بخش ترکمانچای میانه با اعتبار 20 میلیارد و 776 میلیون ریال افتتاح شد

4 پروژه عمرانی در بخش ترکمانچای میانه با اعتبار 20 میلیارد و 776 میلیون ریال افتتاح شد

(4)

4 پروژه عمرانی در بخش ترکمانچای میانه با اعتبار 20 میلیارد و 776 میلیون ریال افتتاح شد

سه شنبه 6 شهريور 1397
فرماندار ویژه میانه: پزشکان، بازوی توانمند دولت در اجرای طرح تحول سلامت هستند

فرماندار ویژه میانه: پزشکان، بازوی توانمند دولت در اجرای طرح تحول سلامت هستند

فرماندار ویژه میانه: پزشکان، بازوی توانمند دولت در اجرای طرح تحول سلامت هستند

(4)

فرماندار ویژه میانه: پزشکان، بازوی توانمند دولت در اجرای طرح تحول سلامت هستند

يکشنبه 4 شهريور 1397
افتتاح 8 پروژه عمرانی در بخش کندوان میانه به مناسبت هفته دولت

افتتاح 8 پروژه عمرانی در بخش کندوان میانه به مناسبت هفته دولت

افتتاح 8 پروژه عمرانی در بخش کندوان میانه به مناسبت هفته دولت

(7)

افتتاح 8 پروژه عمرانی در بخش کندوان میانه به مناسبت هفته دولت

يکشنبه 4 شهريور 1397
فرماندار ویژه میانه: لازمه حال و آینده کشور در استعداد یابی تحصیلی برای فرزندان این مرز و بوم است

فرماندار ویژه میانه: لازمه حال و آینده کشور در استعداد یابی تحصیلی برای فرزندان این مرز و بوم است

فرماندار ویژه میانه: لازمه حال و آینده کشور در استعداد یابی تحصیلی برای فرزندان این مرز و بوم است

(3)

فرماندار ویژه میانه: لازمه حال و آینده کشور در استعداد یابی تحصیلی برای فرزندان این مرز و بوم است

پنجشنبه 1 شهريور 1397