يکشنبه 27 مرداد 1398 16 ذو الحجة 1440 18 اوت 2019

آرشیو

فرماندار ویژه میانه: بهره گیری از تجارب امسال در برپایی موکب حسینی از شهرستان میانه سبب استمرار و رونق هر چه بیشتر این امر برای سالهای آتی است

فرماندار ویژه میانه: بهره گیری از تجارب امسال در برپایی موکب حسینی از شهرستان میانه سبب استمرار و رونق هر چه بیشتر این امر برای سالهای آتی است

فرماندار ویژه میانه: بهره گیری از تجارب امسال در برپایی موکب حسینی از شهرستان میانه سبب استمرار و رونق هر چه بیشتر این امر برای سالهای آتی است

(2)

فرماندار ویژه میانه: بهره گیری از تجارب امسال در برپایی موکب حسینی از شهرستان میانه سبب استمرار و رونق هر چه بیشتر این امر برای سالهای آتی است

چهارشنبه 30 آبان 1397
فرماندار ویژه میانه: شناسایی بازماندگان از تحصیل و آموزش خانواده در اولویت امور آموزش و پرورش شهرستان باشد

فرماندار ویژه میانه: شناسایی بازماندگان از تحصیل و آموزش خانواده در اولویت امور آموزش و پرورش شهرستان باشد

فرماندار ویژه میانه: شناسایی بازماندگان از تحصیل و آموزش خانواده در اولویت امور آموزش و پرورش شهرستان باشد

(1)

فرماندار ویژه میانه: شناسایی بازماندگان از تحصیل و آموزش خانواده در اولویت امور آموزش و پرورش شهرستان باشد

چهارشنبه 30 آبان 1397
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندارمیانه: 3 پروژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی با اعتبار بیش از 53 میلیارد ریال به پیمانکار واگذار می شود

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندارمیانه: 3 پروژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی با اعتبار بیش از 53 میلیارد ریال به پیمانکار واگذار می شود

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندارمیانه: 3 پروژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی با اعتبار بیش از 53 میلیارد ریال به پیمانکار واگذار می شود

(0)

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندارمیانه: 3 پروژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی با اعتبار بیش از 53 میلیارد ریال به پیمانکار واگذار می شود

سه شنبه 29 آبان 1397
فرماندار ویژه میانه: نباید فاصله ای میان جامعه شهری و روستایی در برخورداری از فناوری ها وجود داشته باشد

فرماندار ویژه میانه: نباید فاصله ای میان جامعه شهری و روستایی در برخورداری از فناوری ها وجود داشته باشد

فرماندار ویژه میانه: نباید فاصله ای میان جامعه شهری و روستایی در برخورداری از فناوری ها وجود داشته باشد

(0)

فرماندار ویژه میانه: نباید فاصله ای میان جامعه شهری و روستایی در برخورداری از فناوری ها وجود داشته باشد

سه شنبه 29 آبان 1397
تبریک فرماندار ویژه شهرستان میانه بمناسبت هفته بسیج

تبریک فرماندار ویژه شهرستان میانه بمناسبت هفته بسیج

تبریک فرماندار ویژه شهرستان میانه بمناسبت هفته بسیج

(0)

تبریک فرماندار ویژه شهرستان میانه بمناسبت هفته بسیج

سه شنبه 29 آبان 1397
در نشستی صمیمی، فرماندار میانه موفقیت های اخیر میرهاشم حسینی را تبریک گفت

در نشستی صمیمی، فرماندار میانه موفقیت های اخیر میرهاشم حسینی را تبریک گفت

در نشستی صمیمی، فرماندار میانه موفقیت های اخیر میرهاشم حسینی را تبریک گفت

(1)

در نشستی صمیمی، فرماندار میانه موفقیت های اخیر میرهاشم حسینی را تبریک گفت

يکشنبه 27 آبان 1397
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: هفته بسیج نماد خدمت رسانی بسیجیان به مردم بویژه قشر محروم جامعه است

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: هفته بسیج نماد خدمت رسانی بسیجیان به مردم بویژه قشر محروم جامعه است

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: هفته بسیج نماد خدمت رسانی بسیجیان به مردم بویژه قشر محروم جامعه است

(0)

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: هفته بسیج نماد خدمت رسانی بسیجیان به مردم بویژه قشر محروم جامعه است

يکشنبه 27 آبان 1397
فرماندار ویژه میانه : گسترش نظام آموزشی، مهارت آموزی و بهره مندی از مشارکت مردم سبب کاهش آسیبهای اجتماعی است

فرماندار ویژه میانه : گسترش نظام آموزشی، مهارت آموزی و بهره مندی از مشارکت مردم سبب کاهش آسیبهای اجتماعی است

فرماندار ویژه میانه : گسترش نظام آموزشی، مهارت آموزی و بهره مندی از مشارکت مردم سبب کاهش آسیبهای اجتماعی است

(0)

فرماندار ویژه میانه : گسترش نظام آموزشی، مهارت آموزی و بهره مندی از مشارکت مردم سبب کاهش آسیبهای اجتماعی است

چهارشنبه 23 آبان 1397
فرماندار ویژه میانه با حضور در منزل فرشاد ولیپور، کسب عنوان قهرمانی را به وی تبریک گفت

فرماندار ویژه میانه با حضور در منزل فرشاد ولیپور، کسب عنوان قهرمانی را به وی تبریک گفت

فرماندار ویژه میانه با حضور در منزل فرشاد ولیپور، کسب عنوان قهرمانی را به وی تبریک گفت

(0)

فرماندار ویژه میانه با حضور در منزل فرشاد ولیپور، کسب عنوان قهرمانی را به وی تبریک گفت

چهارشنبه 23 آبان 1397
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه بوده و باید مورد حمایت هرچه بیشتر مسئولین باشند/ جذب 300 میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری برای اشتغالزایی در شهرستان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه بوده و باید مورد حمایت هرچه بیشتر مسئولین باشند/ جذب 300 میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری برای اشتغالزایی در شهرستان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه بوده و باید مورد حمایت هرچه بیشتر مسئولین باشند/ جذب 300 میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری برای اشتغالزایی در شهرستان

(0)

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه: جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه بوده و باید مورد حمایت هرچه بیشتر مسئولین باشند/ جذب 300 میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری برای اشتغالزایی در شهرستان

سه شنبه 22 آبان 1397