پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 مه 2019

آرشیو

فرماندار ویژه میانه: تهیه اطلس جغرافیایی و سرعت بخشی در عمل نمودن به مصوبات کمیسیون پیشگیری از سرقت سبب کاهش جرم سرقت می شود

فرماندار ویژه میانه: تهیه اطلس جغرافیایی و سرعت بخشی در عمل نمودن به مصوبات کمیسیون پیشگیری از سرقت سبب کاهش جرم سرقت می شود

فرماندار ویژه میانه: تهیه اطلس جغرافیایی و سرعت بخشی در عمل نمودن به مصوبات کمیسیون پیشگیری از سرقت سبب کاهش جرم سرقت می شود

(0)

فرماندار ویژه میانه: تهیه اطلس جغرافیایی و سرعت بخشی در عمل نمودن به مصوبات کمیسیون پیشگیری از سرقت سبب کاهش جرم سرقت می شود

سه شنبه 21 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه، تخصیص قیر رایگان به شهرداریهای تابعه شهرستان میانه را خواستار شد

فرماندار ویژه میانه، تخصیص قیر رایگان به شهرداریهای تابعه شهرستان میانه را خواستار شد

فرماندار ویژه میانه، تخصیص قیر رایگان به شهرداریهای تابعه شهرستان میانه را خواستار شد

(0)

فرماندار ویژه میانه، تخصیص قیر رایگان به شهرداریهای تابعه شهرستان میانه را خواستار شد

سه شنبه 21 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه: ارتقای پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران ازمهمترین مطالبات مردمی است

فرماندار ویژه میانه: ارتقای پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران ازمهمترین مطالبات مردمی است

فرماندار ویژه میانه: ارتقای پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران ازمهمترین مطالبات مردمی است

(1)

فرماندار ویژه میانه: ارتقای پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران ازمهمترین مطالبات مردمی است

سه شنبه 21 اسفند 1397
فرماندار ویژه میانه از محل برگزاری ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در این شهرستان بازدید کرد

فرماندار ویژه میانه از محل برگزاری ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در این شهرستان بازدید کرد

فرماندار ویژه میانه از محل برگزاری ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در این شهرستان بازدید کرد

(0)

فرماندار ویژه میانه از محل برگزاری ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در این شهرستان بازدید کرد

سه شنبه 21 اسفند 1397
معاون فرماندار ویژه میانه از روند اجرای چند پروژه عمرانی بازدید کرد

معاون فرماندار ویژه میانه از روند اجرای چند پروژه عمرانی بازدید کرد

معاون فرماندار ویژه میانه از روند اجرای چند پروژه عمرانی بازدید کرد

(0)

معاون فرماندار ویژه میانه از روند اجرای چند پروژه عمرانی بازدید کرد

سه شنبه 21 اسفند 1397
بمناسبت هفته منابع طبیعی، در شهرک جدیدالاحداث منظریه، نهال غرس شد

بمناسبت هفته منابع طبیعی، در شهرک جدیدالاحداث منظریه، نهال غرس شد

بمناسبت هفته منابع طبیعی، در شهرک جدیدالاحداث منظریه، نهال غرس شد

(0)

بمناسبت هفته منابع طبیعی، در شهرک جدیدالاحداث منظریه، نهال غرس شد

سه شنبه 21 اسفند 1397
همایش دوچرخه سواری خانوادگی در میانه برگزار شد

همایش دوچرخه سواری خانوادگی در میانه برگزار شد

همایش دوچرخه سواری خانوادگی در میانه برگزار شد

(0)

همایش دوچرخه سواری خانوادگی در میانه برگزار شد

سه شنبه 21 اسفند 1397
دو طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش کندوان میانه به بهره برداری و کلنگ زنی رسید

دو طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش کندوان میانه به بهره برداری و کلنگ زنی رسید

دو طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش کندوان میانه به بهره برداری و کلنگ زنی رسید

(0)

دو طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش کندوان میانه به بهره برداری و کلنگ زنی رسید

سه شنبه 14 اسفند 1397
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میانه: قابل قبول نبودن روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی / جذب 280 میلیارد ریال از سوی شهرستان در حوزه اشتغال روستایی طی سال گذشته

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میانه: قابل قبول نبودن روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی / جذب 280 میلیارد ریال از سوی شهرستان در حوزه اشتغال روستایی طی سال گذشته

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میانه: قابل قبول نبودن روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی / جذب 280 میلیارد ریال از سوی شهرستان در حوزه اشتغال روستایی طی سال گذشته

(0)

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میانه: قابل قبول نبودن روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی / جذب 280 میلیارد ریال از سوی شهرستان در حوزه اشتغال روستایی طی سال گذشته

سه شنبه 14 اسفند 1397
تصاویری از جلسه امروز ملاقات مردمی فرماندار ویژه میانه

تصاویری از جلسه امروز ملاقات مردمی فرماندار ویژه میانه

تصاویری از جلسه امروز ملاقات مردمی فرماندار ویژه میانه

(0)

تصاویری از جلسه امروز ملاقات مردمی فرماندار ویژه میانه

سه شنبه 14 اسفند 1397