پرتال استانداری آذربایجان شرقی

مسعود سعادتی

مسعود سعادتی متولد ۱۳۵۲ بوده و حائز رتبه علمی استادیار و مدیرگروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان استان است. از مهم‌ترین سوابق سیاسی و مدیریتی سعادتی می‌توان به فرمانداری سراب و معاونت برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش ‌و ‌پرورش آذربایجان ‌شرقی اشاره کرد.
سمت سازمانی:فرماندار

  • 04152234848
  • https://miyaneh.ostan-as.ir/PChart/5/2/