پرتال استانداری آذربایجان شرقی

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان میانه- شهر میانه-خیابان فرمانداری

تلفن:
041-52244848

دورنگار:
041-52231014

کد پستی:
5313619118

ایمیل:
f.miyaneh@ostan-as.ir